Blockchain Explorer - Sök i Blockchain BTC ETH BCH

NOKcoin prosjektet (Den norske kronen på bitcoin sin blockchain). Dette er et eksperiment. Åpen for forslag, råd, ideer, kritikk...

Jeg tok turen innom på forrige bitcoin meetup, Anders Relling fra Kripos og Terje Sletbak fra Bankenes Standardiseringskontor hadde mange gode synspunkter og det var veldig interessant. Det ble blandt annet nevnt noe om bankenes mulighet å skape NOKcoin og det kom selvfølgelig noen kommentarer fra salen angående private blockchains. (en kort referat kan leses på bloggen til Svein Ølnes som var på meetupen og snakket litt om bitcoin kurs og utdanning http://sveino.blogspot.no/2015/11/oslo-bitcoin-meetup-201115.html )
Jeg skal ikke argumentere verken for den ene eller den andre, men det jeg tenkte på spaserturen hjem var at man kan teoretisk sett ha den norske valutaen på bitcoin sin blockchain.
Det er det jeg ønsker å eksperimentere med NOKcoin prosjektet. Med bruk av Counterparty protokollen så har jeg fått NOKCOIN på bitcoin sin blockchain: https://counterpartychain.io/asset/nokcoin Foreløpig bare 50 stk. Disse skal representere kronene på en ratio av 1:1 (1 NOK = 1 NOKcoin).
Steg 1:
For å komme i gang så må NOKcoin ha en fullverdig representasjon av kronene. Det må være en slags «proof of burn». For å bevise det har jeg filmet en makulering av en 50-lapp under UV-lys: https://youtu.be/TipdBhR7yg4 Den makulerte lappen skal da i en pose som bevis (viss noen tviler så kan de sette det sammen igjen) og legges, her kommer ironien, i en bank boks sammen med en bitcoin paper-wallet (dette skal jeg komme tilbake til).
Jeg vet det er skrevet i loven i USA om ødeleggelser av kontanter er forbudt. Finner ikke noe tilsvarende her til lands. Vil jo at dette skal være et legitimt prosjekt og poenget her er ikke å bryte regler. Når det er sagt, så blir 50-lappen teknisk sett ikke helt borte vekk eller. Verdien forflyttes bare til bitcoin blockchainen.
Steg 2:
Mange coins eller tokens på Counterparty er ofte låst til en sum med distribusjoner over tid, rett og slett en pre-mine. Dette kan vi ikke ha noe av, først og fremst fordi det setter altfor mye tillit til den som gjør pre-minen. Dessuten så ville det ikke representert kronene ordentlig.
Derfor starter NOKcoin med 50 stk og den vil bare øke når noen handler NOKcoin. Dette vil folk ha muligheten til på en ordentlig nettside/nettbutikk. Mer info om det kommer.
Problemstilling: Hva skjer med de kronene som folk har brukt til å handle NOKcoin for?
Vi kan ikke fortsette med å ødelegge kontanter. Selv om de fleste ikke kommer til å handle NOKcoin må vi ser for oss hva som kan skje viss f.eks. 1000 nordmenn har lyst på 1000 NOKcoin. Å makulere 1 million norske kroner vil ha konsekvenser om det står i loven eller ikke. La meg repetere: dette er et eksperiment. Jeg ønsker IKKE noe bot.
Løsningen: Her kommer bitcoin paper-walleten jeg nevnte tidligere inn i bilde.
De kronene som folk handle NOKcoin for vil bli brukt til å handle bitcoin. Disse vil bli sendt til paper-walleten og skal fungere som «gullreservene» til NOKcoin. Altså NOKcoin vil være «backed by bitcoin». Dette er interessant fordi NOK til NOKcoin vil alltid ha en pris ratio av 1:1. Mens verdi ratio på NOKcoin mot NOK kan bli større med pris økning på bitcoin.
(Alternativt, kan man sende bitcoinsene til en «burn address», men da mister man poenget av å ha en «gullreserve». Dessuten viss det skulle skje noe med Counterparty så vil man ha en oversikt over bitcoin adressene som hadde NOKcoin, og dermed kan bitcoinsene bli sendt til dem som erstatning)
Problemstilling: For mye tillit blir gitt til den som har kontroll på paper-walleten.
Når folk får muligheten til å handle NOKcoin så vil det være en del av et annet prosjekt/nettside. Blir paper walleten misbrukt vil det ødelegge omdømme rundt alle mine andre prosjekter. Likevel så er det ingenting som tilsier jeg er til å stole på. I første omgang så må det bli en slags overvåkning over paper-wallet adressen og adressen som utsteder NOKcoin. Eventuelt så kan vi se på mulighetene til multi-sig.
Steg 3:
Det er strengt tatt veldig begrenset for hva slags nytte NOKcoin vil ha per i dag. Hvorfor i all verden skal folk gidde å bruke NOKcoin, eller bitcoin for den slags skyld? De som leser denne subredditen har nok gode svar på det, men for alle andre så er dette ikke noe selvfølge.
Jeg kan f.eks. bruke NOKcoin i sammenheng med annen prosjekt jeg driver, Block Label. Her går overskuddet til de som har en slags promo-token. Men jeg ser egentlig ikke noe poeng å bruke NOKcoin over bitcoin sålenge det kan bli utdelt 1 satoshi per token. Derimot mindre summer kan NOKcoin benyttes, da kan folk motta ultra mikroskopiske beløp, men som egentlig ikke er brukelig økonomisk sett for mottakeren pga miner fee når de ønsker å sende den summen videre :/
Kom gjerne med dine ideer, råd eller forslag!
Husk dette er rett og slett et prosjekt for å se om man kan ha kronen på en offentlig distribuert database (bitcoin sin blockchain) istedenfor en privat database.
Jeg har laget et skjema med to spørsmål, så kan vi se om det er noe interesse for dette: https://drive.google.com/open?id=1IblWiZivdA3UvfqtMMNzykssaOIaKtZeC1CcU8jIdn4
submitted by CoPaTo to BitcoinNO [link] [comments]

Till 5 hours wait Electroneum coin mining and Blockchain will start Good for all Hold your ETN Crypto Basics 101: Bitcoin, Blockchain and the Revolution ... PAYPAL ZÜNDET DIE RAKETE!!! Bitcoin bald bei 14.000 Dollar ... Blockchain Native Gift Cards In Your Bitcoin Wallet - YouTube BITCOIN BALD BEI 15.000 DOLLAR?! Gute Nachrichten für den ...

Det har inte heller hittats någon undersökning som tar upp graden av tillit privatpersoner har till Blockchain i Sverige och vad för faktorer det är som påverkar privatpersoners tillit. För att tekniken ska kunna accepteras på en större skala behöver man veta vad privatpersoner och konsumenter tycker om tekniken, annars finns det risk att tekniken inte omfamnas i framtiden. Att köpa krypto som Bitcoin och Ether är lika enkelt som att verifiera din identitet, lägga till en betalning och klicka på "Köp". Registrera dig för vår plånbok idag. Skapa plånbok. Handla krypto på börsen. Integrerad med Blockchain Wallet är vår Exchange en enda butik där du kan sätta in pengar och placera handel sömlöst på några minuter. Komma igång. Dyk djupare. Köp ... Blockchain.com is the most popular place to securely buy, store, and trade Bitcoin, Ethereum, and other top cryptocurrencies. Wallet; Exchange; Explorer; Log In Sign Up. The World's Most Popular Way to Buy, Hold, and Use Crypto. Trusted by 51M Wallets - with Over $620 Billion in Transactions - Since 2013 . Get Started. The Easiest and Most Powerful Crypto Wallet. Create A Wallet Learn More ... TILLIT TILL BLOCKCHAIN-TEKNIK VT 2018: 2018KANI09 Kandidatuppsats i Informatik Kajsa Svanlind Richard Sanborn. Förord Vi vill tacka vår handledare Gideon Mbiydzenyuy för stöttning och rådgivning under uppsatsprocessen, samt seminarieledare och opponenter som kom med värdefulla kommentarer på rapporten under rapportskrivningen. Vi vill också tacka de informanter och respondenter som har ... Bitcoin-systemet er faktisk ganske primitivt, sammenlignet med neste generasjon av teknologien. Mens bitcoin egentlig bare er en liste over hvem som eier hvor mye penger, handler neste generasjons blokkjede, ofte kalt blockchain 2.0, om både å formidle penger og å utføre arbeidsoppgaver. Det er dette hypen nå handler om.

[index] [17986] [35486] [6998] [44314] [9052] [34924] [45179] [10822] [42826] [3850]

Till 5 hours wait Electroneum coin mining and Blockchain will start Good for all Hold your ETN

#Bitcoin #Crypto #Blockchain Bitpanda - Hier kaufe ich meine Bitcoin... https://bit.ly/2Fjv0K0 Ledger (Hardware-Wallet) - Zum sicheren aufbewahren deiner Bit... #Bitcoin #Crypto #Blockchain Bitpanda - Hier kaufe ich meine Bitcoin... https://bit.ly/2Fjv0K0 Ledger (Hardware-Wallet) - Zum sicheren aufbewahren deiner Bit... #Bitcoin #Crypto #Blockchain Bitpanda - Hier kaufe ich meine Bitcoin... https://bit.ly/2Fjv0K0 Ledger (Hardware-Wallet) - Zum sicheren aufbewahren deiner Bit... Thanks friends our Electroneum coin mining and Blockchain will start 5 hours later wait and watch and your all coins hold and you sell high rate in exchange ... In this introductory class session, I teach all you need to know about Bitcoin, it's history, it's potentials and how Blockchain technology has changed the w...

#